Survey

Pro-linQ voert op dit moment haar werkzaamheden uit met twee peilvaartuigen:

  • De ‘SIRIUS’ is een snelvarend aluminium schip, heeft een geringe diepgang (voortstuwing: 2 keer 50 pk/ four stroke met powertrim) en is snel inzetbaar (trailerbaar/geremde trailer);
  • Een aluminium peilboot die speciaal is samengesteld om ook de zeer ondiepe locaties te kunnen meten (bijvoorbeeld: bouwkuipen, natuurgebieden en recreatieparken)

IMG_3791

Pro-linQ ingenieurs B.V…uw partner voor het peilen van o.a. watergangen, kanalen, rivieren, meren, zandwinlocaties (zand- en grindputten), stranden, waterrijke natuurgebieden en ¬†jachthavens.

Voor de kleinere watergangen (bijvoorbeeld gemeentelijk of waterschap) is, tot en met de dag van vandaag, het meten met de peilbaak nog steeds ‘leading’. Regelmatig wordt aan ons bureau gevraagd of wij de dikte van sliblagen in sloten, kanalen, vijvers, depots kunnen meten alsmede een kwantiteitsbepaling. Wij hebben inmiddels een jarenlange ervaring in het meten van kanalen, sloten en vijvers alsmede het bepalen van de slibdiktes t.b.v. de kwantiteitsbepaling.

MB-meting zandwinlocatie Pro-linQ

-klik op de weergave hierboven voor het maximale effect op uw scherm- 


‘Meten is weten’

…is een bekende uitspraak in de landmeetkundige (survey-) wereld. Echter, het gemeten resultaat is niet altijd voldoende om mensen te overtuigen van het feit dat de data daadwerkelijk in het veld gemeten is. Blijkbaar is het geloofwaardiger, als het resultaat zichtbaar en tastbaar is. Met andere woorden: wat onze zintuigen waarnemen is, in sommige gevallen, geloofwaardiger dan de resultaten van geavanceerde meetapparatuur. In een enkele situatie kunnen wij dat beamen. Het meten van bijvoorbeeld een veenachtige bodem is geen sinecure. Bij handmatige opname van de waterbodem, zal het ‘dikke water’ moeilijk aan te meten zijn. Een controle meting door een tweede persoon, zal altijd een ander resultaat opleveren (denk aan ervaring, gevoel).Ook het aanmeten van ‘de vaste’ is niet altijd eenvoudig. Want is er in veenachtige grond uberhaupt een vaste? In de diepere lagen van het veen pakket zal een bepaalde mate van compactheid optreden, en is er in sommige gevallen simpelweg geen vaste bodem te meten. Meestal volstaat dan het leggerprofiel als referentie.

Ook bij een geautomatiseerde opname zijn de resultaten, welke onder water gemeten worden, niet zichtbaar en tastbaar. Ondanks het feit dat er gemeten wordt met een gedefinieerde frequentie (210 KHz voor de bovenkant van het slib/zanderige/leemachtige bodem, 33KHz om door de sliblaag heen te meten), de apparatuur vooraf gekalibreerd (barcheck) wordt, en er tot slot ook nog een handmatige controle plaatsvindt met een baak en voetplaat (om de waarde van het echolood nogmaals te verifieren), worden de uitkomsten soms nog als ongeloofwaardig bestempeld.

Steeds vaker wordt er in meet-, baggerbestekken opgenomen dat er controlemetingen van de gemeten slibdikte moeten worden verricht middels het nemen van een ongeroerd monster. Het nemen van een ongeroerd monster kan o.a. worden uit gevoerd met een Beeker sampler. De waterbodemmonsters worden in een transparante buis gestoken. De oorspronkelijke gelaagdheid (incl toplaag en/of dik water) van de bodem blijft in het monster behouden. Hierdoor kan een duidelijke profielbeschrijving gemaakt worden.

Pro-linQ maakt gebruik van de verbeterde versie van de Beeker sampler (onder de naam ‘Sediment steekmonsternemer, type Beeker’). Bij de verbeterde sediment steekmonsternemer zijn een aantal praktische bezwaren, die aan het gebruik van de originele Beeker Sampler kleefden, opgeheven. Zo kan de zuiger nu direct met een stang worden bediend, zodat een monster ter plekke uit de sampler gedrukt kan worden in een monsteremmer.

Pro-linQ is van mening dat u uw project (civiele engineering, landmeetkundige werkzaamheden) vertrouwd uit handen moet kunnen geven, zij denkt continu na over haar toegevoegde waarde voor uw project.