Arcadis Regio b.v. Assen

27 november 2010

Vaargeul Makkum- Kornwerderzand

De vaargeul Makkum-Kornwerderzand wordt jaarlijks gemeten (monitoring) door Pro-linQ. Ook de bodem van het Makkumerdiep (binnenzijde) wordt door ons in kaart gebracht.