Baggeren Gouwe, Aarkanaal & Oude Rijn

3 februari 2014

De provincie Zuid-Holland is als vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorvaart op haar vaarwegen. De provincie baggert haar vaarwegen om deze diep genoeg te houden voor een ongehinderde doorgang van de scheepvaart. Van 1 maart 2012 tot eind 2013 (begin 2014) worden de Oude Rijn, het Aarkanaal en de Gouwe gebaggerd.

De baggerwerkzaamheden zijn een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland. De werkzaamheden dienen namelijk een gezamenlijk belang: baggeren zorgt niet alleen voor een ongehinderde doorgang van de scheepvaart, het garandeert ook een goede afvoer van het water en bevordert de waterkwaliteit.

Voor aannemer Dosco Waterwerken B.V. uit Numansdorp heeft Pro-linQ  ingenieurs voor het gehele project (totaal 37 km) de metingen verzorgd. De metingen zijn verwerkt tot kleuren- en getallenkaarten en dwarsprofielen. Tevens zijn de metingen gebruikt voor de machinefiles (baggercomputer).