Gemeente Skarsterlân

14 september 2011

Meetwerkzaamheden gemeentelijke vaarwegen t.b.v. baggerbestek (2011)

Voor de gemeente Skarsterlân heeft Pro-linQ een aantal gemeentelijke vaarwegen ingemeten. Middels de ingewonnen data worden de verondiepingen inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn er, met het leggerprofiel (minimaal vereiste nautische diepte) als referentie, volumeberekeningen uitgevoerd.

 

 

 

Meetwerkzaamheden watergangen Joure t.b.v. baggerplan (2011)

Voor de gemeente Skarsterlân heeft de combinatie Pro-linQ / Geomaat alle watergangen die toegekend worden aan het baggerplan 2011, ingemeten. De onderlinge afstand van de profielen bedroeg maximaal 25 meter. In totaal zijn er circa 375 profielen, vaak in zeer sterk begroeid terrein, gemeten.