Geomaat, Landmeten en Geo-informatie

5 november 2010

Pro-linQ levert aan Geomaat personele ondersteuning bij capaciteitstekorten, en vice versa. Ook worden er gezamenlijk projecten aangenomen / uitgevoerd. Mede door de sterke combinatie van Geodesie en Survey kan er snel ingesprongen worden op (”natte”, ”droge” en gecombineerde) projecten.

Meetwerkzaamheden Tjeukemeer (Arcadis / Wetterskip Fryslân)

In opdracht van ingenieursbureau Arcadis heeft Geomaat in samenwerking met Pro-linQ advies & ingenieursdiensten de bodemdiepte van het Tjeukemeer in kaart gebracht.
Door het combineren van handmatige GPS-metingen in ondiepe gebieden en het gebruik van een survey vaartuig op diepere gebieden zijn ruim 35000 meetpunten gemeten langs de oevers van het Tjeukemeer. De combinatie Geomaat / Pro-linQ heeft circa 35000 punten (verdeeld over meerdere locaties) aan de opdrachtgever terug geleverd. Een specialist van Geomaat heeft alle meetpunten verwerkt tot overzichtelijke kleurenkaarten.