Vispassage / Zoutwaterafvoer Afsluitdijk

22 juli 2015

De Afsluitdijk vormt momenteel een ecologische barrière tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Om de ecologie binnen het IJsselmeer te versterken (Programma Kader Richtlijn Water) worden in de Afsluitdijk een vispassage en een tweetal zoutwaterafvoersystemen gerealiseerd door Van den Herik Kust & Oeverwerken. Middels de realisatie van een vispassage nabij de Stevinsluizen te Den Oever wordt vismigratie van de ‘zwakke zwemmers’ (o.a. glasaal, spiering en stekelbaars) van de Waddenzee naar het IJsselmeer mogelijk gemaakt.

Naast vismigratie via de vispassage wordt in de toekomst tevens vismigratie via de bestaande spuisluizen in Den Oever en Kornwerderzand mogelijk gemaakt. Door de spuisluizen iets eerder te openen dan gebruikelijk, dus als de waterstand op de Waddenzee nog iets hoger is dan op het IJsselmeer, kan vismigratie van de Waddenzee naar het IJsselmeer plaatsvinden. Als gevolg hiervan zal echter wel een zekere hoeveelheid zout water het zoete IJsselmeer binnenstromen en naar de bodem zakken. Immers: zout water is zwaarder dan zoet water.

Om het binnenkomende zoute water af te kunnen voeren wordt, ter voorkoming van verzilting van het IJsselmeer, door Van den Herik Kust & Oeverwerken zowel in Den Oever als in Kornwerderzand een zoutwaterafvoersysteem aangelegd. Middels een inlaatconstructie op de bodem van het IJsselmeer kan het zoute water via een afvoerleiding richting een uitstroomconstructie in de Waddenzee stromen.

Pro-linQ ingenieurs BV verzorgd de multibeam metingen en de machinefiles ten behoeve van de bagger- en aanvulwerkzaamheden.

IMG_3791