Uitbreiding begraafplaats Marum

3 februari 2014

Van der Wiel Infra & Milieu BV was laagste inschrijver bij een meervoudig onderhandse aanbesteding van de uitbreiding van de begraafplaats in Marum. In september 2013 is begonnen met de aanleg, wat in hoofdzaak bestond uit het leveren en verwerken van 6000 m³ zand en het leveren en verwerken van 2500 m³ grond in verschillende laagdiktes. Daarnaast is een asfaltverharding, een halfverharding en divers straatwerk aangebracht. De groenvoorzieningen zijn inmiddels ook afgerond.

Op de foto’s zijn de contouren zichtbaar van de nieuwe begraafplaats. Het grondwerk is uitgevoerd met een rupskraan met machinebesturing. Voor dit type werkzaamheden is dat ideaal gezien de vormen/ rondingen van het ontwerp en de verschillende (diepte-) lagen (getrapt: kist, hagen en drainage) die aangebracht moesten worden.

Pro-linQ ingenieurs heeft het ontwerp omgezet naar een 3D-model, de machinefiles gemaat, de in- en uitmetingen en de volumeberekeningen verzorgd.

Tevens is onze Oktocopter XL ingezet om de voortgang van het project vanuit de lucht vast te leggen.

Status project: afgerond en opgeleverd