Geodesie

Tijdens de voorbereiding, uitvoering en afronding van projecten nemen landmeetwerkzaamheden een belangrijke plaats is. Voorafgaand aan het opstellen van een bestek, of zelfs al in de planfase (projectontwikkeling), is het aan te raden een gedegen terrein- c.q. nulmeting (DTM) uit te laten voeren. Een nulmeting (Digitaal Terrein Model) en/of profielmetingen (watergangen, kaden e.d.) is de basis van alle navolgende werkzaamheden zoals ontwerp, grondbalans, volumeberekeningen, zettingsberekeningen, bestek & bestekstekeningen. Na uitvoering van het bestek worden de werkzaamheden gecontroleerd (uitmeting). Een belangrijk resultaat is het werkelijk grondverzet.

De landmeetkundige activiteiten van Pro-linQ bestaan uit:

 • DTM-metingen (Digitaal Terrein Model);
 • Grondslagmetingen;
 • Deformatiemetingen;
 • Situatiemetingen;
 • Revisiemetingen;
 • Kabels- en leidingenregistratie;
 • (Nauwkeurigheids-) waterpassingen;
 • Uitzetten van bouw-, uitbreidingsplannen;
 • Inmeten van waterlopen / watergangen;
 • Volumeberekeningen (uit DTM of middels het genereren van dwarsprofielen);
 • AutoCad- c.q. tekenwerkzaamheden;
 • MX (Road) ontwerp-, en rekenwerkzaamheden (3D-ontwerp / 3D-projectmodellen), hoeveelhedenberekeningen (cutt/fill), grondbalans.

In al deze disciplines hebben wij ruime ervaring opgedaan, waardoor wij voor een efficiënt en nauwkeurig eindresultaat zorg kunnen dragen.

Het eindprodukt van Pro-LinQ is afhankelijk van de gekozen werkwijze en meetmethode. De gekozen werkwijze en meetmethode worden afgestemd op de doelstellingen en wensen van de opdrachtgever.

De presentatie van de gegevens (resultaten), kan in nagenoeg ieder gewenst medium en formaat aangeleverd worden. Zo kunnen alle gegevens op diskette / CD-rom / USB-stick, of op full-color kaarten van A4 tot en met A0 worden aangeleverd.