Geautomatiseerd

Geautomatiseerd

De methodiek bestaat uit het digitaal opnemen van de waterbodem. De metingen worden uitgevoerd met onze peilboten, welke zijn uitgerust met een Multibeam of een echolood + transducers (210KHz voor de bepaling van de bovenkant van de (slib) bodem en/of een dual frequenty 33+210 KHz t.b.v. evetuele bepaling slibdiktes). Voor de plaatsbepaling wordt gebruik gemaakt van een betrouwbaar RTK-GPS systeem. Op deze manier kan, middels het varen van raaien, de waterbodem goed in kaart worden gebracht. De ingewonnen data (Digitaal Terrein Model) kan worden gebruikt voor het genereren van dwarsprofielen, het bepalen van hoeveelheden of bijvoorbeeld de controle op de taludstabiliteit in zandwinlokaties.

 

De aluminium peilboot heeft een geringe diepgang waardoor hij (bijna) overal en snel inzetbaar is (kleine watergangen, natuurgebieden, recreatieparken). Aan boord bevindt zich geavanceerde apparatuur waarmee metingen (minimaal te registreren diepte is ca. 30-35 cm onder de kop van de transducer) worden verricht met een hoge precisie.

De opdrachtgevers variëren van waterschappen, gemeenten, provincies en waterbouwkundige aannemers. De presentatie van de meetgegevens kan in diverse formaten plaatsvinden: ascii/txt/intwis, Autocad/ Microstation tekeningen (DTM digitaal terrein model, hoogtecijfer-, hoogtelijnenkaarten, kleuren- vlekkenkaarten en dwarsprofielen).

In 2014 is onze nieuwe peilboot (multibeam) opgeleverd, voor meer informatie klik hier

 

 

 

De werkzaamheden van Pro-linQ bestaan onder andere uit het in- en uitmeten van:

  • jachthavens en surfstranden
  • watergangen
  • kanalen & rivieren
  • meren
  • zandwinlocaties (zand- en grindputten)
  • grachten & stadsvijvers
  • spoelwaterdepots,
  • baggerwerken & baggerdepots
  • bouwputten ( tunnels, aquadukten)

 

Naast het inwinnen en presenteren van de meetdata, is ook de interpretatie en het uitvoeren van nauwkeurige volume-berekeningen bij Pro-linQ in goede handen.