Meetvaartuig ‘SIRIUS’ in de vaart (bouwjaar 2014)

augustus 2014 Pro-linQ ingenieurs BV (Civiele techniek, Geodesie en Hydrografie) heeft dit jaar geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe aluminium survey-/peilboot uitgerust met een multibeam en singlebeam systeem. Bij het ontwerp en de inrichting van de trailerbare boot is alle ervaring en expertise ingezet om de boot technisch zo breed mogelijk inzetbaar te maken. De boot is geschikt voor metingen op het water alsmede voor laserscanning en 360º foto’s (bijvoorbeeld inspecties van o.a. kades en keermuren), onderzoek en directievoering. De ingewonnen data (Digitaal Terrein Model) kan worden gebruikt voor het genereren van kleuren-dieptekaarten, het genereren van dwarsprofielen, het bepalen van hoeveelheden of bijvoorbeeld de controle op de taludstabiliteit in zandwinlocaties. De werkzaamheden van onze afdeling Survey bestaan onder andere uit het in- en uitmeten van:

  • jachthavens en surfstranden
  • watergangen
  • kanalen & rivieren
  • meren
  • zandwinlocaties (zand- en grindputten)
  • grachten & stadsvijvers
  • spoelwaterdepots,
  • baggerwerken & baggerdepots
  • bouwputten (tunnels, aquadukten)

Naast het inwinnen en presenteren van de meetdata is ook het maken van 3D-modellen en machinefiles (as-built) alsmede het uitvoeren van volume-berekeningen, bij Pro-linQ in goede handen. Pro-linQ ingenieurs BV, een bedrijf met meer dan 15 jaar kennis en ervaring op het gebied van civiele techniek, geodesie en hydrografie. Samen met de klant zorgen voor dat stukje meerwaarde, wat leidt tot een goed gevoel over het eindresultaat, zodat je graag nog eens met elkaar samenwerkt…ook in de toekomst. De medewerkers van Pro-linQ staan voor het leveren van kwaliteit conform gemaakte afspraken en zijn ruimschoots in staat om deskundig en met een praktische blik, passende en creatieve oplossingen te bedenken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Gaauwe Reitsma (06-13643015)
Pro-linQ ingenieurs BV
Janssenlaan 120-3
9207 JD Drachten
Kantoor: 0512-543488
info@Pro-linQ.nl
www.Pro-linQ.nl