Kaart

Vanwege de overgang van de oude- naar de nieuwe website zijn hier nog niet alle projecten zichtbaar, we gaan deze spoedig bijwerken.

Op de onderstaande kaart (nog een test omgeving) wordt een deel van onze lopende- en uitgevoerde projecten weergegeven. Wij kunnen niet alle projecten weergeven c.q. benoemen. Enerzijds zijn dit er te veel, anderzijds gaat het soms om vertrouwelijke informatie bij het voorbereiden van een bestek/tender.

Filter op

Menu