Projecten

 • Vispassage / Zoutwaterafvoer Afsluitdijk

  De Afsluitdijk vormt momenteel een ecologische barrière tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Om de ecologie binnen het IJsselmeer te versterken (Programma Kader Richtlijn Water) worden in de Afsluitdijk een … Lees verder

 • Natuurontwikkeling Ruygeborg te Nieuwkoop

  Voor aannemer Van Ooijen uit Woerden verzorgt Pro-linQ  voor het project ‘Inrichting Rugeborg 1e fase’ de inmeting van het projectgebied, het omzetten van ‘platte’ bestekstekeningen naar een 3D-model t.b.v. machinefiles … Lees verder

 • Groninger Forum

  In de binnenstad van Groningen komt een nieuw cultureel gebouw: het Groninger Forum. Dit bouwwerk gaat de openbare bibliotheek, het Groninger museum, filmtheater, debatcentrum Dwarsdiep en de Groninger Archieven huisvesten. … Lees verder

 • Uitbreiding begraafplaats Marum

  Van der Wiel Infra & Milieu BV was laagste inschrijver bij een meervoudig onderhandse aanbesteding van de uitbreiding van de begraafplaats in Marum. In september is begonnen met de aanleg, … Lees verder

 • Baggeren Gouwe, Aarkanaal & Oude Rijn

  De provincie Zuid-Holland is als vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorvaart op haar vaarwegen. De provincie baggert haar vaarwegen om deze diep genoeg te houden voor een ongehinderde … Lees verder

 • Zwemlocatie ‘Het Atol’, Woldstrand te Zeewolde

  Tebezo uit Genemuiden heeft ‘Het Atol’ in Zeewolde gerealiseerd. De zwemlocatie bestaat uit een groot zwemplateau in het meer met een duiktoren en startblokken. Pro-linQ ingenieurs heeft de nulmeting en … Lees verder

 • Buitenzwembad ‘Het Atol’ te Zeewolde

  Voor de gemeente Zeewolde heeft Pro-linQ ingenieurs het buitenzwembad ‘Het Atol’ ingemeten. Het zwembad is in april 2012 opgeleverd, waarbij tevens een eindmeting is gedaan. Middels het uitvoeren van periodieke … Lees verder

 • Mauritiushaven Amsterdam

  In opdracht van het havenbedrijf Amsterdam heeft Tebezo de oevers van de nieuwe Mauritiushaven ingericht. Onderdeel hiervan was tevens het aanbrengen van afmeervoorzieningen voor de scheepvaart. Pro-linQ ingenieurs heeft de … Lees verder

 • Herinrichting vuilstort Teylingen

  De voormalige vuilnisbelt in Warmond wordt heringericht als recreatiegebied met een uitkijkpunt over de Kagerplassen. Het gebied bij de vuilnisbelt is ook een van de weinige plekken waar je vanuit … Lees verder

 • Mineralis Wezep

  2011/2012 In kaart brengen vaargeul      Het meten van diverse zandwinlokaties:   Vaargeul Lemmer-Amsterdam Wijde EE Suawoude Heechsan Pruntel Wolvega depots (Lemmer, Harlingen, Eemshaven) De meting/survey wordt samen met o.a. … Lees verder

 • Mateboer Groep B.V. Almere

  Noorderplassen Almere Voor controle op de baggerwerkzaamheden heeft Pro-linQ een diverse malen een survey op de Noorderplassen te Almere uitgevoerd. Het betrof hier de controle op de baggerwerkzaamheden.

 • Haarsma Groep Tjerkwerd

  Kwaliteitsimpuls watersportvoorzieningen Lauwersmeer Haarsma Infra & Milieu heeft in het Lauwersmeer het project “Kwaliteitsimpuls watersportvoorzieningen Lauwersmeer” uitgevoerd. In het gebied zijn oude steigers vervangen door nieuwe. Tegelijkertijd is op Senneroog, … Lees verder