Afdekplan (bodemafdekking) Akkrum / Nes

Plaats - Akkrum / Nes
Werkzaamheden - Lodingswerkzaamheden, maken 3D-ontgrondingsmodellen, hoeveelhedenberekeningen
Opdrachtgever - Jelle Bijlsma BV

Een betonmatras tegen vervuiling uit de waterbodem door de voormalige gasfabriek in Akkrum, een matras van Duitse makelij. Het matras heeft een einde gemaakt aan het lekken van verontreinigingen vanuit de waterbodem in De Boarn in Nes bij Akkrum. De bestaande isolatielaag, die tijdens een sanering in 2015 op de bodem is gelegd, kan de geïsoleerde vervuiling van de voormalige gasfabriek niet volledig tegenhouden. Mede door gasvorming in de bodem komen incidenteel nog steeds verontreinigingen naar bovendrijven. ,,Dat is ontoelaatbaar, de situatie voldoet niet aan de destijds afgegeven saneringsvergunning’’, oordeelt Provincie Fryslân.
Het matras van het Duitse bedrijf Huesker Group zal voor het eerst in Nederland worden toegepast.

In het buitenland is de oplossing zeer effectief gebleken. Het gaat om een matras van geotextiel. De holle ruimten ervan worden op het werk gevuld met vloeibaar beton, dat vervolgens uithardt. Aannemer Van der Wiel uit Drachten heeft de klus aangenomen, maar Jelle Bijlsma uit Gytsjerk heeft deze innovatieve techniek in Nes uitgevoerd. De mat is aangebracht in het gedeelte in De Boarn vlak voor en na de brug aan de Kleasterwei, richting Aldeboarn ter hoogte van het grasveld. In deze omgeving vroeger stonden de gasfabriek en later ook een loonbedrijf met een benzinepomp.

De huidige afdichting voldeed, volgens de Provincie Fryslân, niet aan de destijds afgegeven saneringsvergunning. Samen met ingenieursbureau Arcadis zijn diverse varianten bekeken voor het definitief oplossen van het probleem. Hierbij kwam het betonmatras als beste uit te de bus. Pro-linQ ingenieurs heeft de metingen (multibeam gecombineerd met handmetingen) uitgevoerd. Op basis van deze gecombineerde meting heeft de Huesker Group de afmetingen van de matten (geotextiel) bepaald. Ze worden in segmenten aangevoerd en ter plekke aan elkaar vast gemaakt. Als ze eenmaal vlak op de bodem van De Boarne liggen, wordt de open ruimte in de matras met vloeibaar beton gevuld.

Pro-linQ ingenieurs heeft de inmeting (multibeam), alsmede de tussenmetingen (monitoren baggerwerkzaamheden) en eindmeting (revisie) verzorgd. Tevens zijn er 3D-ontgrondingsmodellen gemaakt t.b.v. de 3D-machinebesturing (hydraulische graafmachine).