Baggeren Nieuwe Kanaal Centrum Leeuwarden

Plaats - Baggeren Nieuwe Kanaal Leeuwarden
Werkzaamheden - Lodingswerkzaamheden, verwerken meetdata, CAD-werkzaamheden, m3-berekeningen, machinefiles
Opdrachtgever - Jelle Bijlsma Giekerk

Een enorme baggerklus in het centrum van Leeuwarden. Een halfjaar lang is de bagger weggehaald uit het Nieuwe Kanaal. De laatste keer dat daar werd gebaggerd, was voor 1964. Het Nieuwe Kanaal ligt aan de Emmakade, tussen de zuivelfabriek van FrieslandCampina en de Blokhuispoort. Het water moest weer op een diepte van 2,30 meter worden gebracht. Voor de bewoners van zestig woonboten die in het kanaal liggen, betekent dit een behoorlijke overlast: ze moesten om de beurt ruimte maken en kregen een tijdelijke ligplaats. Een logistieke uitdaging!

Het baggeren van het Nieuwe Kanaal in Leeuwarden is lastiger dan werd verwacht. Dat heeft volgens aannemer Jelle Bijlsma te maken met een aantal niet in kaart gebrachte elektriciteitskabels die in de bodem liggen.

Pro-linQ ingenieurs BV heeft de inmeting, tussenmetingen en eindmetingen verzorgd (multibeam-systeem). Tevens zijn alle teken- en ontwerpwerkzaamheden, maken 3D-ontgravingsmodellen, machinefiles en kuberingen door ons uitgevoerd.

De metingen zijn uitgevoerd met onze surveyboten SIRIUS (onderstaande afbeelding) en ECHO (2023)

Peilbootje ECHO

Naar aanleiding van een behoefte/vraag uit de markt, hebben wij een klein, volledig uitgerust (single- & multibeam), surveybootje gebouwd.

Het surveybootje is uitermate geschikt voor

  • lodingen in watergangen met lage vaste bruggen
  • (kinder-) strandmetingen
  • zwematollen
  • bouwkuipen
  • binnenstedelijk gebieden
  • kleine watergangen
  • zandwinlocaties
  • plassen en poelen

Na vele maanden (ver-) bouwen, testen, aanpassen, en opnieuw testen (Multibeam en Singlebeam erop) is de ‘ECHO’ operationeel. De computers, multibeam- en singlebeam systeem, motion sensoren en GPS-RTK zijn door Pro-linQ zelf ingebouwd De beugel is neerklapbaar uitgevoerd, de hoogte van de stuurconsole is de maatgevende factor voor de vrije doorvaarthoogte (85-90 cm). De singlebeam is aan de voorzijde gemonteerd, de multibeam is onder de boot geplaatst onder een hoek van 20 graden richting stuurboord (op ondiep water ‘sturen’ we de bundel zo meer opzij). De patchtesten en drempeltesten zijn uitmuntend te noemen.