Baggerwerkzaamheden Balgzand Amstelmeer

Werkzaamheden - Lodingswerkzaamheden
Opdrachtgever - Heuvelman Ibis BV

Vanaf de tweede helft januari 2024 start aannemer Heuvelman Ibis uit Delfzijl met het baggeren van knelpunten in de vaargeul Amstelmeer. De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Totaal wordt er ca. 120.000 m3 zandig baggerslib verwijderd uit de twee knelpunten; ca. 45.000 m3 nabij het Balgzandkanaal en ca. 75.000 m3 nabij Haukeshaven. Het baggerslib wordt grotendeel geborgen in eiland De Verzakking; een klein deel wordt geborgen in het Moeraseiland, dat tegenover De Verzakking ligt. Na afloop van de baggerwerkzaamheden gaat natuurvereniging Landschap Noord Holland De Verzakking zodanig inrichten dat er foerageer en broedgebieden worden ontwikkeld voor de Wadvogels.

Het baggeren gebeurt in twee fases. De eerste fase dient voor 1 mei 2024 te zijn afgerond. Hierbij wordt de eerste 100.000 m3 baggerslib in de Verzakking geborgen. Na de bouwvak start de tweede fase van het baggerwerk. Het resterende deel wordt geborgen in Moeraseiland. De baggerwerkzaamheden dienen medio november 2024 te zijn afgerond.

De baggerspecie wordt met behulp van een baggerzuiger, via een persleiding, getransporteerd en geborgen in de eilanden De Verzakking en Moeraseiland. Het grootste deel van de persleiding wordt afgezonken zodat er voor de recreatievaart zo min mogelijk overlast ontstaat.

Bron:  https://www.hhnk.nl/baggerwerk-knelpunten-vaargeul-amstelmeer