Baggerwerkzaamheden Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (25 km)

Plaats - Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, van Gouda tot Nieuwegein
Werkzaamheden - Lodingswerkzaamheden, maken machinefiles, monitoren baggerwerkzaamheden, hoeveelhedenberekeningen.
Opdrachtgever - JP Schilder Ursem

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel loopt van Gouda in Zuid-Holland dwars door de provincie Utrecht, langs Oudewater, Montfoort, IJsselstein tot aan Nieuwegein.

In opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaat JP Schilder de baggerwerkzaamheden uitvoeren. Het betreft een lengte van circa 25 km, waarbij circa 150.000 m³ baggerspecie ontgraven gaat worden (periode januari 2021 tot juni 2022).

Pro-linQ Ingenieurs verzorgd de multibeam metingen, CAD-werkzaamheden en de volumeberekeningen. Tevens zorgen wij ervoor dat na een meting de machinefiles weer up-to-date zijn.