Bodemsanering Olafsa Terrein te Olst

Plaats - Bodemsanering Olafsa Terrein Olst
Werkzaamheden - Maken 3D-ontgravingsmodellen, lodingswerkzaamheden
Opdrachtgever - Dura Vermeer

Een al wat ouder project van Pro-linQ ingenieurs (2013). Wij hebben toch gemeend om dit project toe te voegen aan onze portfolio. Het geeft, tot de dag van vandaag, aan welke bijzondere specialistische projecten wij mogen uitvoeren.

De voormalige Olster Asfalt Fabriek (OLASFA) produceerde in de vorige eeuw dakasfalt en teerproducten. Met het fabricageproces zijn sinds 1913 zeer veel olie- en teerproducten in de bodem verdwenen. In opdracht van provincie Overijssel heeft Dura Vermeer het drieënhalve hectare grote terrein tot op twaalf meter diepte gesaneerd. Eind 2019 waren de streefwaardes in de bodem bereikt en konden alle installaties gedemonteerd en afgevoerd worden.

Begin 1980 ging de Olster Asfalt Fabriek failliet en werden de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de achtergebleven bodemverontreiniging. Om te voorkomen dat de bodemverontreiniging eeuwigdurend in de IJssel terecht zou komen, werd er gezocht naar een blijvende oplossingen. Het terrein had verschillende zones waar verontreinigd puur product (veelal naftaleen) in de bodem aanwezig was. Dura Vermeer stelde in 2009 een innovatieve techniek voor om de bodem te saneren. Er werden om de meest verontreinigde zones drie damwandkuipen geplaatst, om deze vervolgens te ontwateren en de bodem tot boven de 100 graden te verhitten met stoom, zodat het product kon worden afgepompt. Met deze techniek is bijna 1100 ton puur product uit de bodem verwijderd. Naast stoominjectie zijn er nog andere technieken toegepast. Zo is de verontreiniging in de IJsseloever verwijderd door het baggeren in een gesloten damwandkuip.

Wanneer de laatste damwanden zijn verwijderd (2020) wordt het terrein twee meter opgehoogd.

Pro-linQ ingenieurs heeft de 3D-ontgravingsmodellen ontworpen (t.b.v. machinebesturing), de lodingswerkzaamheden uitgevoerd en de overzichtelijke voortgangs-tekeningen verzorgd.