Lodingen geulen Waddenzee

Plaats - Waddenzee
Werkzaamheden - Lodingswerkzaamheden
Opdrachtgever - Gebr. van der Lee Lelystad

Bron: website Gebr. Van der Lee:
Een vitale Waddenzee is een bereikbare Waddenzee voor zowel mens en dier. Vanuit deze gedachte hebben we in april 2016 succesvol ingeschreven. We plegen de komende drie jaar onderhoud aan de vaargeulen van en naar de havens en de Waddeneilanden. Zowel vanaf de vaste wal als op de Waddenzee.
In opdracht van Rijkswaterstaat is Gebr. Van der Lee actief bezig met het meerjarig in stand houden van, het monitoren van en het leveren van informatie over de toestand van de in de Waddenzee gelegen vaarroutes en havens en voeren we bijkomende werkzaamheden uit. Ruim 50% van de werkzaamheden bestaat uit het onderhoud aan de vaargeul Holwerd – Ameland, waar een sleephopperzuiger vijf dagen per week wordt ingezet, vaak ondersteund door één of meerdere andere baggerwerktuigen (ploegboot en/of kraanschip). Deze baggeren ruim 2,5 miljoen kuub per jaar in de vaargeul. (In totaal gaat het om ruim 4,5 miljoen kuub per jaar voor de hele Waddenzee.) De overige werkzaamheden vinden plaats in de rest van de Waddenzee, waarbij de sleephopperzuiger Mette-Maria vooral wordt ingezet in de vaargeul Harlingen – Terschelling (circa 1 miljoen m3 per jaar) en in de havens Kornwerderzand en Den Oever (samen ongeveer 400.000 m3 per jaar) en zo nu en dan in de vaargeul van Lauwersoog naar Schiermonnikoog. Ook in deze delen van de Waddenzee worden kraanschepen en ploegboten ingezet. In de vaargeul Lauwersoog – Schiermonnikoog vaart de Mette Maria enkele keren per week, soms met een extra in te zetten sleephopperzuiger.

Voor Gebr. Van der Lee voert Pro-linQ ingenieurs periodiek lodingen uit op het oostelijk gedeelte van de Waddenzee: traject vaargeul Lauwersoog-Schiermonnikoog