Grootschalig onderhoud passantenhaven Ameland

Plaats - Waddeneiland Ameland
Werkzaamheden - Nulmeting projectlocatie, ontwerp 3D-ontgrondingsmodel, hoeveelhedenberekeningen
Opdrachtgever - Gemeente Ameland

In opdracht van de Gemeente Ameland heeft Pro-linQ ingenieurs, ten behoeve van het bestek ‘Groot onderhoud passantenhaven Ameland’ een multibeammeting (aangevuld met handmatige metinting) uitgevoerd. Tevens is er een 3D-ontgrondingsmodel gemaakt voor de baggermonitoringssystemen.

De aannemer Koninklijke Oosterhof Holman en Bagger- en Aannemersbedrijf Zijsling en Zonen BV voeren de werkzaamheden uit. Deze bestaan uit het verwijderen van de oude drijvende steigers, aanbrengen damwanden en het baggeren van de haven.

De haven wordt gebaggerd naar NAP -3 m en uitgebreid met een kademuur van 42 meter. De drijvende steigers krijgen een nieuwe indeling waarbij 125 meter verplaatst en hergebruikt wordt en 475 m nieuwe steigers worden geplaatst. De haven wordt ingericht voor ca 70 passanten, 50 leden van de watersportvereniging en geeft meer ruimte voor chartervaart.