Haven Thecla Bodewes Kampen

Plaats - Kampen
Werkzaamheden - Lodingswerkzaamheden, maken 3D-ontgravingsmodellen t.b.v. baggerwerkzaamehden
Opdrachtgever - Tebezo Waterbouw en Nautische Dienstverlening

Voor de tewaterlating van een nieuwe sleephopperzuiger, is er gecontroleerd of er voldoende water staat in de haven. Pro-linQ ingenieurs heeft de nulmeting van de project locatie alsmede de peilwerkzaamheden gedurende de baggerwerkzaamheden verzorgd. Tevens zijn de 3D-modellen t.b.v. het baggerproces gemaakt.

De baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Tebezo Waterbouw en Nautische Dienstverlening