Hydrografische meting t.b.v. realisatie Windplan Blauw Flevoland

Plaats - Windplan Blauw Flevoland
Werkzaamheden - Hydrografische meting (multibeam)
Opdrachtgever - Ballast Nedam / Facto Geo

Windplan Blauw (WPB) is een initiatief voor de realisatie van een nieuw windmolenpark bestaande uit in totaal 61 windturbinegeneratoren (WTG’s) gelegen in het noordelijke deel van Flevoland in de gemeenten Dronten en Lelystad. Het windmolenpark is gedeeltelijk (24 WTG’s) gelegen in het IJsselmeer (voor de kust), terwijl 37 WTG’s zich op het land bevinden. De vergunningen voor 14 van de WTG-locaties voor de kust behoren toe aan Vattenfall, terwijl de vergunningen voor de resterende WTG’s van het windmolenpark voor de kust zijn verleend aan SwifterwinT. Als onderdeel van het project zullen de bestaande windturbines in het gebied die aan het einde van hun (economische) levensduur zijn, buiten bedrijf worden gesteld en worden verwijderd. Windplan Blauw is een samenwerkingsverband tussen SwifterwinT en Vattenfall en beide partijen geven aan het volledige windmolenpark als een gezamenlijk initiatief te willen ontwikkelen. De WTG’s voor de kust bevinden zich in het IJsselmeer

Pro-linQ ingenieurs heeft de metingen (nulmeting & alle tussenmetingen) middels een multibeamsysteem, van de project locatie verzorgd (locatie fundering windmolens en kabel tracés).