Lodingen (Geldersche) IJssel (127 km)

Plaats - IJssel
Werkzaamheden - Multibeammetingen, Multibeam Peiling
Opdrachtgever - Van den Herik - Sliedrecht

Van 1 december 2014 tot 1 december 2020 voert de combinatie BAM Infra – Van den Herik Twentekanalen, het prestatiecontract Twentekanalen en IJsseldelta uit. Het vijfjarige project, met een optie tot twee keer verlenging met een jaar, is een opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland.

Het project omvat in grote lijnen het algehele onderhoud van diverse waterwegen en de bijbehorende bruggen, sluizen en dammen. Het projectgebied bevat de rivier de IJssel en de Twentekanalen met een totale lengte van meer dan 200 km. Het primaire doel van dit project is het in stand houden van de infrastructuur. Het uitvoeren van onderhoud is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen, de vrije doorstroming van het water te behouden en de zichtlijnen voor de scheepvaart vrij te houden.

Voor Van den Herik meten/monitoren wij (periodiek), middels multibeammetingen, de onderhoudsbaggerwerkzaamheden. Tevens verzorgen wij de jaarlijkse Multibeam Peiling (JMP) van de gehele IJssel. De meting wordt vlakdekkend uitgevoerd, 127 km lang (aftakking van de Rijn bij Westervoort tot en met het Ketelmeer), breedte 70-140 meter. De volledige meting is uitgevoerd in 2018, 2019 en 2020.

metingen IJssel
metingen IJssel