Inmeten voormalige zandwinlocaties t.b.v zonneparken

Plaats - Zandwinlocatie Oudehaske en Nij-Beets (Van der Wiel)
Werkzaamheden - Hydrografische metingen (multibeam)
Opdrachtgever - Groenleven Zonne-energie

Oudehaske:
Gemeente Heerenveen heeft onlangs een erfpachtovereenkomst gesloten met GroenLeven voor de realisatie van een drijvend zonnepark op de voormalige zandwinplas in Oudehaske. Met de bouw van het zonnepark krijgt de plas een nieuwe, duurzame bestemming. Het streven is dat het zonnepark vanaf 2022 energie gaat leveren.

Het zonnepark 
GroenLeven heeft al een drijvend zonnepark op het noordwestelijke deel van de zandwinplas gerealiseerd. Het andere, grotere deel van de plas is eigendom van de gemeente en wordt al enkele jaren niet meer gebruikt. Door ondertekening van de erfpachtovereenkomst krijgt GroenLeven de mogelijkheid om ook op dit deel van de voormalige zandwinplas een zonnepark te realiseren. Het zonnepark zal naar verwachting een vermogen hebben van twintig megawatt. Dat is goed voor ongeveer 7% van het elektriciteitsverbruik van de gemeente.

Nij Beets:
1700 inwoners, 33.000 zonnepanelen: je vindt het in Nij Beets. In dit dorpje, in de Friese gemeente Opsterland, heeft GroenLeven een drijvend zonnepark gerealiseerd. Het drijvend zonnepark is geïnstalleerd op de zandwinplas van Van der Wiel B.V., die daarmee een mooie dubbelfunctie heeft gekregen als duurzame energiebron. Het drijvend zonnepark levert genoeg groene stroom voor zo’n 4.000 huishoudens.
Drijvend zonnepark Nij Beets beslaat 9 van de 40 hectare water van de zandwinplas. De vorm van het park is zo gekozen dat deze aansluit bij de natuurlijke vorm van de zandwinplas. Zo blijft er ook voldoende ruimte tussen het drijvend zonnepark en de oevers. Deze maatregel zorgt ervoor dat het zonnepark de flora en fauna van de oevers niet in de weg zit. Ook heeft een ecologisch bureau onderzoek gedaan naar hoe natuur en biodiversiteit verder gestimuleerd kunnen worden.

Pro-linQ ingenieurs heeft de imeting, middels een multibeamsysteem, van de project locatie verzorgd.