Kite- en strand- en kustmetingen

Plaats - IJsselmeerkust
Werkzaamheden - Singlebeam, landmeting
Opdrachtgever - Gemeente Súdwest Fryslân

Naast onze landelijke multibeammetingen zijn we voor de gemeente Súdwest Fryslân bezig om enkele Kite- en surfstranden in kaart te brengen. De zandbodem voor de Friese IJsselmeerkust is erg dynamisch, waarbij stromingen zorgen voor sedimentverplaatsing. Pro-linQ ingenieurs brengt (middels een gecombineerde meting van singlebeam en landmeter) tot circa 1 km uit de kustlijn de waterbodem in beeld.

Kite- en strandmetingen
Kite- en strandmetingen
Strand- & kustmeting Makkum
Kite- en strandmetingen
Strand- & kustmeting Workum
Strand- & kustmeting Workum
(Kinder-) Strandmeting Zeewolde (Tulpeiland)