Kustversterking Prins Hendrik Zanddijk Texel

Plaats - Prins Hendrik Zanddijk Texel
Werkzaamheden - Lodingswerkzaamheden
Opdrachtgever - Jan de Nul

De drie kilometer lange Prins Hendrikdijk is op een unieke en natuurlijke manier met zand versterkt. Vóór de huidige dijk is een gevarieerd zandig gebied met een dynamisch karakter gerealiseerd, passend bij de Waddenzee. Het HWPB-project is een mooi voorbeeld van een geslaagde maatregel uit het Deltaplan Waterveiligheid, die uitvoering geeft aan de voorkeursstrategie Waddengebied. De werkzaamheden zijn inmiddels gereed. Conform de vraagspecificatie PHZD dient er gedurende de onderhoudsperiode gemonitord te worden, de monitoringsresultaten dienen in een dossier verzameld te worden.

Conform de vraagspecificatie dient er gedurende de onderhoudsperiode gemonitord te worden.
De combinatie Pro-linQ Ingenieurs en Eyefly B.V. heeft de metingen verzorgd.
Een gecombineerde dataset van multibeamdata & singlebeamdata (hoogwater) en dronedata (laagwater).