Onderhoudsbaggerwerk rivier De Eem (18 km)

Plaats - Rivier De Eem
Werkzaamheden - Maken 3D-ontgravingsmodellen, lodingswerkzaamheden
Opdrachtgever - De Heer Land en Water

Aannemer De Heer land en water heeft in 2020 & 2021 baggerwerkzaamheden verricht op rivier De Eem. Pro-linQ-ingenieurs heeft de in- en uitmeting (multibeam lodingen) verzorgd.

Pro-linQ ingenieurs BV verzorgd, t.b.v. baggerbestekken, al enkele jaren (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 & 2021) de metingen van de gehele rivier De Eem voor de Provincie Utrecht. Het te peilen traject start vanaf de Kwekersbrug te Amersfoort tot en met het Eemmeer (kruising met de hoofgeul). De trajectlengte over de vaarwegas betreft ca. 18.75 km. Tevens zijn de zijpoten bij jachthaven de Stuw te Amersfoort (tot aan de verkeersbrug), de Y-kruising bij de Koppelbrug (Amersfoort) en het Ocrieteiland, gemeten.