Metingen nieuwbouw Sluis Eefde

Plaats - Eefde (Twentekanaal)
Werkzaamheden - Multibeammetingen
Opdrachtgever - Van den Herik - Sliedrecht

In opdracht van aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) werkt Van den Herik-Sliedrecht mee aan het project ‘Uitbreiding sluis Eefde’. Dit project van Rijkswaterstaat omvat de realisatie van een tweede sluis bij Eefde (Twentekanaal).

De realisatie van een tweede sluis is nodig om de bereikbaarheid van Twente over water te verbeteren. Een tweede sluiskolk verkort de wachttijden voor schepen en maakt de toegang tot Twente minder kwetsbaar. Met de komst van de tweede sluis kan het transport over water toenemen. Dit levert een positieve bijdrage aan de regionale economie. De nieuwe kolk is geschikt voor klasse Va-schepen, het grootste type schip dat na de verruiming van de Twentekanalen wordt toegestaan.

Aannemer Van den Herik verzorgt het grondwerk (ontgraven voorhavens, bouwkuipen, aanbrengen waterkeringen) en brengt de bodembescherming in de voorhavens aan. Voor Van den Herik meten/monitoren wij (periodiek), middels multibeammetingen, de baggerwerkzaamheden en daarop volgend het afstorten van de traditionele zinkstukken.

metingen Sluis Eefde
metingen Sluis Eefde
metingen Sluis Eefde