Overslaghaven Flevokust

Plaats - Overslaghaven Flevokust
Werkzaamheden - Lodingswerkzaamheden
Opdrachtgever - Gebr. van der Lee Lelystad

Voor de Flevokust is door Gebr. Van der Lee een buitendijkse multimodale overslaghaven met containerterminal en golfbreker aangelegd. De Golfbreker is noodzakelijk om de golfbelasting op de nieuwe kade te beperken. Tevens is er een vaargeul gebaggerd van de hoofdgeul Amsterdam-Lemmer naar de Overslaghaven.

Pro-linQ ingenieurs heeft, gedurende de aanleg van de golfbreker, de lodingswerkzaamheden verzorgd. De peildata is, t.b.v. de monitoring, verwerkt in overzichtelijke tekeningen.