Strand-, vooroever- en geulwandsuppleties langs de Nederlandse kust

Plaats - Langs de Nederlandse kust
Werkzaamheden - Engineering/ontwerp van het suppletiemodel, alsmede het verwerken van de lodingsdata.
Opdrachtgever - Gebr. Van der Lee Lelystad

De werkzaamheden, genoemd in het bestek, bestaan uit het het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust.

Het werk is onderverdeeld in de volgende werkpakketten:

  • Heemskerk: Bij Heemskerk is al vaker zand gesuppleerd. In 2012 is de vooroever versterkt (1,6 miljoen m3) en in 2017 is er zand op het strand aangebracht (1,0 miljoen m3). Om de kustlijn te behouden, is er nu op enkele plaatsen weer zand nodig. Daarom brengt Rijkswaterstaat in 2022-2023 opnieuw zand aan op de zeebodem bij Heemskerk.
  • Katwijk: De kust van Katwijk slijt sterk onder invloed van golven, wind en stroming. In 2014 is de boulevard hier versterkt met een ‘dijk in duin’-constructie. De kustlijn is daarbij de zee in verplaatst. De uitbouw heeft de vorm van een bolwerk, waardoor de kust hier sterker slijt. In 2019 is er al eens een strandsuppletie (400.000 m3) uitgevoerd. Voor de veiligheid van de kust brengt Rijkswaterstaat hier opnieuw zand aan op het strand.
  • Scheveningen: De kust van Scheveningen is tussen 2009 en 2011 versterkt. Onder de boulevard is een dijk aangelegd en het strand en de vooroever zijn uitgebouwd in zee. Deze slijten nu door golven, wind en stroming. In 2019 is hier ook al een strandsuppletie uitgevoerd (400.000 m3). Voor de veiligheid van de kust wordt het strand in 2023 opnieuw opgehoogd, met nog meer zand.
  • Callantsoog: Bij Callantsoog zijn regelmatig suppleties nodig om de kustlijn te behouden. In 2019 is hier nog een strandsuppletie uitgevoerd (400.000 m3).

Pro-linQ ingenieurs heeft het 3D-suppletiemodel, conform de uitgangspunten van Rijkswaterstaat, ontworpen. Over het model is een raster van #50,0 meter (met een uniek label) gelegd. Na elke loding/meting maken wij de NAP-tekeningen, verschiltekeningen t.o.v. het aanlegmodel, dwarsprofielen en de hoeveelhedenstaten waarbij per rastervak het volume bepaald wordt. De rastervakken staan ook aan boord van de schepen, zodat er nauwkeurig per vak gestort kan worden.

Pro-linQ ingenieurs bv
Pro-linQ ingenieurs bv