Survey ‘West Channel’ Zuidwal platform, Waddenzee

Plaats - Survey 'West Channel' Zuidwal platform (Waddenzee)
Werkzaamheden - Nulmeting project locatie, ontwerp 3D-ontgravingsmodel, hoeveelhedenberekeningen
Opdrachtgever - Van der Woude Groep Franeker / Vermillion ion Energy Energy Inc.

Verrichten van hydrografische metingen op het project ‘Channel westside of the zuidwal platform Waddenzee (Vermillion Energy Inc.)’.
De werkzaamheden bestaan uit het inmeten (multibeam) van de vaarweg (channel) vanaf de hoofgeul tot aan het platform. Het projectgebied is aangevaren vanuit sluis Kornwerderzand ( route circa 25 km), via het wantij (Inschot).
Een strakke planning dat afhangt van het tijdstip van hoogwater.