Uitbreiding Evenementenstrand Almere Poort

Plaats - Uitbreiding evenementenstrand Almere Poort
Werkzaamheden - Nulmeting projectlocatie, ontwerp 3D-aanlegmodel
Opdrachtgever - Gebr. van der Lee Lelystad

De gemeente Almere wordt een stukje groter. Het Almeerderstrand, met het evenementenstrand, wordt opnieuw ingericht. Het zuidelijke deel van het strand wordt met circa 7,8 hectare uitgebreid. De herinrichting zorgt voor meer recreatiemogelijkheden. Het aanbrengen van het zand is verdeeld in drie fasen.

Pro-linQ ingenieurs draagt zorg voor de nulmeting van de projectlocatie, het ontwerp van het 3D-aanlegmodel, de tussentijdse metingen/lodingen, de hoeveelhedenberekeningen en het monitoren van de zakbakens.