Oever- en baggerwerkzaamheden Van Harinxmakanaal (gedeelte Dronrijp Oost)

Plaats - Van Harinxmakanaal (gedeelte Dronrijp Oost).
Werkzaamheden - Lodingswerkzaamheden, maken 3D-ontgravingsmodellen t.b.v. baggerwerkzaamehden
Opdrachtgever - Van der Woude Franeker (hoofdaannemer Ploegam Oss)

In opdracht van de Provincie Fryslân werkt hoofdaannemer Ploegam (Oss) in- en langs het Van Harinxmakanaal (gedeelte Dronrijp Oost). De werkzaamheden , over een lengte van drie kilometer, bestaan uit: grondwerk, baggeren, damwanden plaatsen en de aanleg van een fietspad.

Pro-linQ ingenieurs heeft de nulmeting van de project locatie alsmede de peilwerkzaamheden gedurende de baggerwerkzaamheden verzorgd. Tevens zijn de 3D-modellen t.b.v. het baggerproces gemaakt.