Verbreding N702 Hogering Almere

Plaats - Verbreding N702 Hogering Almere
Werkzaamheden - Ontwerp 3D-aanlegmodel, hoeveelhedenberekeningen, maken machinefiles
Opdrachtgever - Van der Woude Franeker (hoofdaannemer Gebr. van der Lee Lelystad)

Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere investeren samen in een goede bereikbaarheid van Almere. Zo maakt provincie Flevoland de Hogering de komende jaren klaar voor de groei van Almere. Van 2020 tot 2023 gaat de Hogering op de schop, tussen de A6 en de Contrabasweg. In beide richtingen komt er een rijstrook bij en bij de Herman Gorterweg en de Hollandsedreef rijdt het verkeer straks door een tunnelbak onder deze kruisingen door. Voor het verkeer dat de wijken in en uit wil, worden langs de Hogering parallelbanen aangelegd. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat het verkeer de komende jaren weer vlot én veilig door kan rijden

Ten behoeve van de ontgraving van de bouwkuipen heeft Pro-linQ ingenieurs een 3D-ontgravingsmodel gemaakt t.b.v. 3D-machinebesturing