Waddenzee_Freespan KP3 Zuidwal

Plaats - Waddenzee, Freespan KP3 Zuidwal
Werkzaamheden - Lodingswerkzaamheden & monitoren/verwerken logdata aangespoten leidingen
Opdrachtgever - Vermillion ion Energy Energy Inc.

Op de Waddenzee (locatie: Zuidwal pipeline KP3 area) zijn een aantal leidingen ‘bloot’ komen te liggen (freespan) door erosie van de bodem (eb- en vloedstromingen). Het is noodzakelijk dat deze leidingen weer in de bodem komen te liggen, er zijn hiervoor twee mogelijkheden: enerzijds door het bedekken van de leidingen, anderzijds door het ingraven van de leidingen. Er is gekozen voor in het ingraven/ verlagen van de leidingen.
Het verlagen van de leidingen (20”multiphase gas, 3” Oxygen, 20 KV cable) is uitgevoerd door Van der Woude uit Franeker.

Pro-linQ ingenieurs heeft alle metingen, verwerken van de logdata van de kranen (geregistreerde XYZ-data: aanspuiten/opzoeken van de leidingen) verzorgd.

Waddenzee Freespan KP3 Zuidwal
Waddenzee_Freespan KP3 Zuidwal