Vispassage Kornwerderzand en Den Oever

Plaats - Vispassage Kornwerderzand en Den Oever
Werkzaamheden - Lodingswerkzaamheden
Opdrachtgever - Van den Herik Sliedrecht

Van den Herik heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een vispassage en zoutwaterafvoersystemen gerealiseerd bij de Afsluitdijk (Kornwerderzand en Den Oever). Door de spuisluizen iets eerder te openen dan gebruikelijk, dus als de waterstand op de Waddenzee nog iets hoger is dan op het IJsselmeer, kan vismigratie van de Waddenzee naar het IJsselmeer plaatsvinden. Als gevolg hiervan zal echter wel een zekere hoeveelheid zout water het zoete IJsselmeer binnenstromen en naar de bodem zakken (zout water is zwaarder).

Om het binnenkomende zoute water af te kunnen voeren is, ter voorkoming van verzilting van het IJsselmeer zowel in Den Oever als in Kornwerderzand een zoutwaterafvoersysteem aangelegd. Middels een inlaatconstructie op de bodem van het IJsselmeer kan het zoute water via een afvoerleiding richting een uitstroomconstructie in de Waddenzee stromen.

Pro-linQ ingenieurs heeft de baggerwerkzaamden gemonitoord middels het uitvoeren van periodieke lodingen. Tevens zijn de 3D-ontgravingsmodellen gemaakt t.b.v. de machinebesturing op de kranen.