Wachtplaatsvoorzieningen Afrikahaven Amsterdam

Plaats - Wachtplaatsvoorzieningen Afrikahaven Amsterdam
Werkzaamheden - Nulmeting projectlocatie, peilwerkzaamheden
Opdrachtgever - Van den Biggelaar

In het havengebied van Amsterdam langs het Noordzeekanaal heeft Van den Biggelaar, in opdracht van het Havenbedrijf van Amsterdam, extra wachtplaatsvoorzieningen gemaakt.
De wachtplaatsvoorziening is een uitbreiding van de bestaande Afrikahaven. De nieuwe faciliteit heeft een oppervlak van circa vijf hectare. Dit deel van de haven wordt ingericht om bijvoorbeeld personenauto’s van en op het dek te laden. Ook kunnen schepen hier brandstof, water en proviand inslaan.

Pro-linQ ingenieurs heeft de nulmeting van de projectlocatie, de peilwerkzaamheden gedurende de baggerwerkzaamheden en de revisiemeting verzorgd.
Tevens zijn de bestekstekeningen van de regionale kering en de uitbreiding van de Afrikahaven omgezet naar 3D-modellen en machinefiles.