Windpark Strekdammen Eemshaven

Plaats - Eemshaven
Werkzaamheden - Lodingswerkzaamheden
Opdrachtgever - Wiertsema en Partners

In opdracht van Ballast Nedam Offshore B.V. heeft Wiertsema & Partners een milieukundig waterbodemonderzoek verricht ten behoeve van de projectontwikkeling “Windpark Strekdammen” ter plaatse van de strekdammen in de Eemshaven.

Bij iedere strekdam is men voornemens om een windturbine te plaatsen. Voor installatiedoeleinden dient een toegangsgeul gebaggerd te worden. Met dit milieukundig waterbodemonderzoek is de kwaliteit en samenstelling van het te baggeren materiaal vastgesteld. Aan de hand hiervan zijn de toepassings- en verwerkingsmogelijkheden bepaald.
De werkzaamheden zijn verricht met een sonische boorstelling vanaf het werkschip “Grietje W”.
Bron: website Wiertsema en Partners
https://www.wiertsema.nl/projecten/windpark-strekdammen-eemshaven

Pro-linQ ingenieurs is gevraagd om een loding (multibeammeting) van de waterbodem van de monding Eemshaven uit te voeren. Tevens zijn er handmetingen (GPS-RTK) verricht om de aanwezige sliblaag inzichtelijk te maken.