Zuiderpier IJmuiden

Plaats - Kop zuidelijke pier IJmuiden
Werkzaamheden - Lodingswerkzaamheden
Opdrachtgever - GEOXYZ / Paans Van Oord

Zware stormen hebben er voor gezorgd dat er schade is ontstaan aan de kop van de zuidelijk strekdam. Door voor het komend stormseizoen de schade te herstellen en de pier te versterken moet deze de komende jaren weer voldoende bescherming bieden. Bij het versterken van de pier worden 3200 ton asfalt en 6100 ton breuksteen aangebracht. Beide havenhoofden dienen als golfbrekers van de primaire waterkering bij sluizencomplex IJmuiden. Door het herstellen van de kop van de zuidpier is het sluizencomplex de komende jaren goed beschermd tegen de zee.

Pro-linQ ingenieurs heeft een bijdrage mogen leveren (peilwerkzaamheden) t.b.v. de herstelwerkzaamheden.