Baggerbedrijf van der Meulen Woudsend

5 november 2010

Diverse projecten

Voor baggerbedrijf van der Meulen uit Woudsend verzorgd Pro-linQ de 3D-ontwerpen voor het baggermaterieel (uitgerust met Topcon 3D-machinebesturing), meten van grondslagpunten alsmede het opstellen en inmeten van het basisstation. Recent uitgevoerde / in uitvoering zijnde werken:

  • saneringswerk Opeinderkanaal te Drachten
  • baggerwerk Wergea (Staande Mastroute Fryslan)
  • baggerwerk Stroobosser Trekvaart
  • baggerwerk Workumer Trekvaart
  • zandwinning Heegermeer
  • baggerwerk Slotermeer
  • baggerwerk vaargeul Drachten (2010)
  • baggerwerk de Brekken Lemmer (2010)