Bedrijvenpark N50 te Kampen

5 november 2010

Ten behoeve van de de realisatie van het project Bouwrijp maken bedrijvenpark N50 te Kampen, verzorgd Pro-linQ de uitzetwerkzaamheden (cunet, hoofdassen, riolering)