Beens Groep Genemuiden

6 september 2011

2010/2011: Hoogwatermaatregel Groningen (opdrachtgever Beensgroep)

In de stad Groningen aan het Winschoterdiep, voert Beens Groep momenteel het Project Hoogwatermaatregel uit. Het project Hoogwatermaatregel Groningen bestaat uit twee fasen. In Fase 1, waarvan nu de uitvoering bezig is, plaatsen medewerkers van Beens Groep over een lengte van 2,1 kilometer, stalen, waterkerende deksloven op de bestaande damwand. De reden voor het project Hoogwatermaatregel Groningen is dat Waterschap Hunze en Aa’s een nieuw streefpijl heeft samengesteld voor hoogwater op 1,80 meter plus NAP. De huidige hoogte bedraagt gemiddeld 1,00 meter plus NAP. Vervolgens stelde het waterschap de markt de vraag om een kering te bedenken voor de laatste 80 centimeter. Na een aanbesteding kwam Beens Groep als beste uit de bus.

In oktober startte Fase 2. Tijdens dit project waarvan de oplevering is vastgesteld voor 2015, voert Beens Groep dezelfde werkzaamheden uit als in Fase 1, maar dan beslaan ze een lengte van 14 kilometer. Samen met het waterschap zijn medewerkers van het Genemuider bedrijf met de inventarisatiefase gestart.

Pro-linQ ingenieurs verzorgt t.b.v. de inventarisatie, voorbereiding en uitvoering:

  • meetwerkzaamheden zowel nat als droog, respectievelijk survey-werkzaamheden, DTM-metingen, topografische metingen en uitzet- & revisiewerkzaamheden;
  • foto-inventarisatie kades en oevers vanaf het water: 360 graden camera’s aan boord van de surveyboot;
  • foto-inventarisatie op het land met een GPS-camera (ca 1300 foto’s met positie en richting);
  • CAD-werkzaamheden

2011: Combi- (Container) Terminal Hengelo (opdrachtgever Beensgroep)

Aan het Twentekanaal bij Hengelo vindt een uitbreiding plaats van de Container Terminal. Ten behoeve van de controle op de baggerwerkzaamheden heeft Pro-linQ de metingen verricht met 1 van haar volledig uitgeruste peilboten. Deze boot is speciaal samengesteld om te varen in bouwkuipen, kleine watergangen, natuurgebieden, recreatieparken en moeilijk te bereiken locaties.

2009: Merwedekanaal (opdrachtgever Beensgroep)

Voordat de heiwerkzaamheden van de nieuwe stalen damwand zijn begonnen heeft Pro-linQ de waterbodem met haar peilboot ingemeten. Middels getallen- en kleurenkaarten kon de bodemdiepte  (ten behoeve van de passieve gronddruk) worden weergegeven. Tevens heeft Pro-linQ de revisie werkzaamheden verzorgd.

2008: Lorentzhaven Harderwijk (opdrachtgever Beensgroep)

Voor de Beens Groep uit Genemuiden heeft Pro-linQ de inmetingen verzorgd in deLorentzhaven te Harderwijk. De haven is een onderdeel van het plan ´waterfront´. In Harderwijk wordt hard gewerkt aan de uitvoering van dit ambitieus plan dat de kustlijn van de stad in de nabije toekomst een compleet ander aanzien geeft. Met het nieuwe waterfront lost Harderwijk de vele problemen op die in de loop der jaren zijn ontstaan door de toegenomen verkeersdrukte en bedrijvigheid. Bovenal geeft het veelomvattend project de stad haar harmonieuze relatie met het water terug. Tevens heeft Pro-linQ een waterbodemonderzoek conform BRL 2000 en BRL 2003 verzorgd. De analyses zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium.