Boiten, Raadgevende ingenieurs Arnhem

6 september 2011

Villapark Makkum in Zee, 2007/2008

Voor Boiten heeft Pro-linQ het villapark ‘Makkum in Zee’ met haar surveyboot ingemeten. De kleuren- en hoogtekaarten, alsmede de volumeberekeningen zijn de basis geweest voor het baggerbestek. De 3D-modellen zijn aan de aannemer ter beschikking ten behoeve van de baggerwerkzaamheden (3D-machinebesturing).