Bovisie Zwaagdijk

13 januari 2012

2009 Zandpolder

Pro-linQ heeft het ontwerp (nollenlandschap) omgezet naar een 3D-model ten behoeve van de grondbalans (bestekshoeveelheden) en bestanden voor machinebesturing.

 

2008 Waterberging Kolk van Dussen

Pro-linQ heeft het ontwerp omgezet naar een 3D-model ten behoeve van de grondbalans (bestekshoeveelheden) en bestanden voor machinebesturing.

 

 2008, Waardkanaal

In een Design en Construct project (opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) is het waardkanaal uitgebaggerd om de doorvaart, doorstroming en waterkwaliteit van het kanaal te verbeteren. Het ontwerp van de vaargeul -vanaf de Kom bij Kolhorn tot de Ulkesluis nabij het Amstelmeer- inclusief een te ontwerpen/realiseren zwaaikom, is gemaakt door de combinatie Bovisie B.V. uit Zwaagdijk en Pro-LinQ ingenieurs. De zeer beperkt beschikbare ruimte in het Waardkanaal is optimaal benut zodat goed wordt voldaan aan de gestelde hydraulische-, nautische-, ecologische en veiligheidseisen. Het definitieve ontwerp van de vaargeul wordt als digitaal 3D-model in een baggercomputer (gekoppeld aan een plaatsbepalingsysteem) geplaatst. Middels deze methodiek wordt het Waardkanaal nauwkeurig op diepte gebaggerd en de vaargeul geschikt gemaakt voor klasse CEMT-III schepen*.

* De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in `CEMT-klasses` om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. De klasse-indeling is bepaald door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (CEMT). Per klasse zijn de maximale afmetingen van het schip vastgelegd.

 

 

 

 

2010/2011, waterberging Kruiszwin

Het project Kruiszwin is een samenwerkingsproject tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Landschap Noord-Holland en gemeente Anna Paulowna. Binnen het project is waterberging, natuur en recreatie gecombineerd, het gebied heeft een oppervlakte van 34 hectare.

Een deel van het terrein ligt laag en leent zich daarom goed om als waterberging te functioneren en de Kruiszwinsloot wordt verbreed. Door aanwezigheid van zoute brak ontstaat er ruimte voor zeldzame flora. Op de hoge delen aan de noordkant van het terrein komen bloemrijke graslanden met een wandelpad, picknickplekken en natuurspeelplekken voor de jeugd.

Locatie:
Het project ligt ten noorden van de bebouwing van Kleine Sluis in de gemeente Anna Paulowna.

Taken Bovisie:

  • het uitvoeren van milieuhygienisch en geotechnisch onderzoek;
  • het verzorgen van de omgevingsvergunning;
  • het ontwerpen van onderhoudskades, duikerstuwen, bruggen en vlonders;
  • het maken van bestek en tekeningen;
  • het verzorgen van de aanbestedingsprocedure;
  • het voeren van directie in de uitvoeringsfase.

Pro-linQ heeft het ontwerp omgezet naar een 3D-model ten behoeve van de grondbalans (bestekshoeveelheden) en bestanden voor machinebesturing.

bron artist impression: http://www.bovisie.nl/