Dijkstra Koudum

5 november 2010

Spoor Franeker-Harlingen (Pro-rail), 2008

Ten behoeve van een taludverbetering op het spooralignement Franeker-Harlingen, zet aannemingsbedrijf Dijkstra uit Koudum een hydraulische kraan (uitgerust met Topcon 3D-machinebesturing) met verlengde giek in. Vanwege het feit dat het talud enkel vanaf het maaiveld (achter de boezemsloot) ontgraven en aangevuld mag worden, is de giek verlengd tot 23 meter. Pro-linQ verzorgd de uitzetwerkzaamheden en ontwerpt de ontgravingsmodellen, aanvulmodellen (zandlichaam) en afwerkmodellen ten behoeve van 3D-machinebesturing.

Aanleg natuurvriendelijke oevers Lagevaart Lelystad, 2009

Pro-linQ heeft de ‘platte’ 2D-tekeningen omgezet naar 3D-modellen ten behoeve van de m3-berekeningen en 3D-machinebesturing.