Groninger Forum

3 februari 2014

In de binnenstad van Groningen komt een nieuw cultureel gebouw: het Groninger Forum. Dit bouwwerk gaat de openbare bibliotheek, het Groninger museum, filmtheater, debatcentrum Dwarsdiep en de Groninger Archieven huisvesten. Het gebouw wordt met zijn 45 meter hoogte een blikvanger. Onder dit gebouw komt een parkeerkelder die ruimte biedt aan zo’n 400 auto’s.

In april 2012 is de aanleg van het Groninger Forum aanbesteed. Van der Wiel Infra & Milieu BV heeft gedurende de aanbestedingsfase met Bam Civiel meegedacht hoe het grondwerk en de bemalingswerkzaamheden van de parkeerkelder op de beste manier uitgevoerd kunnen worden en heeft dit vervolgens aangenomen.

Van der Wiel Transport BV verzorgt de aan- en afvoer van 60.000 m³ klei en zand vanaf het Groninger Forum aan de Grote Markt in Groningen naar het losadres aan de energieweg te Westerbroek. Hiervoor worden 10 weken lang dagelijks circa 8 voertuigen ingezet. In samenwerking met de gemeente Groningen en aannemer BAM Civiel is een speciale rijroute uitgezet voor dit project.

Een aantal aspecten maakt dit project erg interessant. Zo is er in eerste instantie de locatie. Het Groninger Forum is gesitueerd tussen de Grote Markt, Poelestraat, Schoolstraat en Popkenstraat. Dit is hartje binnenstad Groningen, met al zijn beperkingen. De bouwput is circa 100 meter lang en 40 meter breed. Alleen de kopse kanten zijn bereikbaar. Aan de zijkanten is de aangrenzende bebouwing op een dusdanige beperkte afstand aanwezig, dat hier niet met regulier materieel gewerkt kan worden.

Ook de logistiek is een hot item. Om de werkzaamheden binnen de gestelde tijdslimiet te voltooien, werken verschillende disciplines tegelijk samen op deze ‘postzegel’ grond. Vandaar dat er gekozen is voor een ‘lean’ aanpak, oftewel veel communicatie tussen de hoofd- en onderaannemers over wie wanneer actief is.

De diepte van de bouwput is een ander interessant punt. Ten opzichte van het huidige maaiveld is dit circa 15 meter. De wanden van de bouwput bestaan uit een 1 meter dikke diepwand (betonwand). Om te voorkomen dat de diepwand naar binnen wordt gedrukt en zorgt voor vervorming aan de omringende bebouwing, worden in de put stempels (grote stalen buizen) geplaatst. Het waterpeil moet tijdens het ontgraven constant op een hoog peil worden gehouden, dit i.v.m. de constructieberekening van de diepwand. Vanwege de productiesnelheid (en hiermee gepaard gaande kosten) is ervoor gekozen om een erg grote rupskraan in te zetten. Deze rupskraan kan het grootste gedeelte van de ontgraving uitvoeren. De onderste meter(s) kan deze rupskraan echter niet meer bereiken. Dit gedeelte wordt uitgevoerd door een rupskraan die op een ponton staat. Medewerkers van het duikbedrijf Aquatech zorgen voor de controle op de juiste einddiepte en zij halen tevens het in de bouwput achtergebleven slib.

Pro-linQ ingenieurs heeft het ontwerp omgezet naar machinefiles t.b.v. het ontgraven van de bouwput (3D-machinebesturing).

Bron: website Van der Wiel