Haarsma Groep Tjerkwerd

27 mei 2010

Kwaliteitsimpuls watersportvoorzieningen Lauwersmeer

Haarsma Infra & Milieu heeft in het Lauwersmeer het project “Kwaliteitsimpuls watersportvoorzieningen Lauwersmeer” uitgevoerd. In het gebied zijn oude steigers vervangen door nieuwe. Tegelijkertijd is op Senneroog, diep verscholen in het natuurgebied tussen het Dokkumer Djip en het Lauwersmeer, de haven ‘omgedraaid’, om deze beter toegankelijk te maken. De ondiepten in het Stropersgat zijn verwijderd, zodat de eilanden daar beter bereikbaar zijn. Pro-linQ heeft de uitmeting van de baggerlocaties verzorgd.

Dit project is een samenwerkingsverband van provincie Fryslân, provincie Groningen, de gemeenten De Marne, Kollumerland en Dongeradeel, Staatsbosbeheer, Nationaal park Lauwersmeer en De Marrekrite.

Friese meren project

In het kader van het Friese meren project ( baggeren Koudumer Far, Burevaart Workum en Nije Kruspolle), heeft Pro-linQ de in- en uitmeting verzorgd van ca 95 dwarsprofielen (inclusief de hoeveelheidsberekeningen).