Jelle Bijlsma Giekerk BV

14 juni 2011

In opdracht van Provincie Fryslân baggert Jelle Bijlsma BV een deel van de Noordelijke Elfstedenroute uit. Het betreft het traject van de zogenaamde Kleiroute, gelegen tussen Menaldum en Franeker.  In totaal wordt er 40.000 m3 bagger verwerkt, 15.000 m3 grond ontgraven en 3.5 km walbeschoeiing geplaatst.

Baggerwerk Kleiroute

Een deel van de Kleiroute was toe aan onderhoud. Het baggeren was nodig, vanwege het feit dat de vaarweg de afgelopen jaren door natuurlijke aanwas van slib ondieper is geworden. Als de werkzaamheden klaar zijn, kunnen boten met een diepgang tot 1.30 meter weer probleemloos gebruikmaken van de vaarweg. Het baggerwerk vindt plaats tussen Menaam en de A31 bij Franeker. De Kleiroute is een vaarroute die start bij Franeker en onder andere voert langs Dongjum, Berltsum en via Menaam naar Deinum.

Bagger- en oeverwerk Moddergat

Namens de stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute wordt het Moddergat verdiept en verbreed. Het Moddergat loopt van Berltsum naar de sluis in Wier en is onderdeel van de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Deze route wordt de komende jaren in zijn geheel bevaarbaar gemaakt voor boten met een doorvaarthoogte van ongeveer 2.40 meter en een maximale diepgang van 1.30 meter. De brughoogte is 2.50 meter. Volgens planning kunnen pleziervaarders in 2013 de tocht der tochten varen.

Pro-linQ heeft de inmeting, uitmeting (trajectlengte 8600 meter), ontwerp 3D-modellen t.b.v. baggerwerkzaamheden / volumeberekeningen en revisiemetingen, verzorgd.