Natuurontwikkeling Ruygeborg te Nieuwkoop

3 februari 2014

Voor aannemer Van Ooijen uit Woerden verzorgt Pro-linQ  voor het project ‘Inrichting Rugeborg 1e fase’ de inmeting van het projectgebied, het omzetten van ‘platte’ bestekstekeningen naar een 3D-model t.b.v. machinefiles en hoeveelhedenberekeningen (grondbalans) alsmede  uitzetwerkzaamheden. Ruygeborg (Dienst landelijk gebied) is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en verbindt de Vinkeveense Plassen met de Nieuwkoopse Plassen. Het natuurgebied ligt tussen Nieuwkoop en Noorden en beslaat zo’n 48 ha. Het wordt een gevarieerd, nat gebied met een open uitstraling.

Status: gereed