Provinsje Fryslân

5 november 2010

In het kader van de verruiming van het Prinses-Margrietkanaal tot klasse Va-vaarweg, verzorgd Pro-linQ in opdracht van de Provinsje Fryslân de uitmeting na de baggerwerkzaamheden. Het betreft hier het gedeelte Kruiswaters – Pikmeer te Grou (7750 meter).

In het kader van de deponie van baggerspecie (afkomstig van provinciale baggerprojecten) heeft Pro-linQ de voormalige zandwinlokatie Fonejacht/Schalkediep in kaart gebracht. Het doel van deze meting is het berekenen van de restcapaciteit.