Schilder Bagger- Hei- en Grondwerken Ursem

5 november 2010

Waardkanaal

In een Design en Construct project (opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) wordt door de firma Schilder uit Ursem het Waardkanaal (Noord-Holland) uitgebaggerd om de doorvaart, doorstroming en waterkwaliteit van het kanaal te verbeteren. Het ontwerp van de vaargeul -vanaf de Kom bij Kolhorn tot de Ulkesluis nabij het Amstelmeer- inclusief een te ontwerpen/realiseren zwaaikom, is gemaakt door de combinatie Bovisie B.V. uit Zwaagdijk en Pro-LinQ advies & ingenieursdiensten. De zeer beperkt beschikbare ruimte in het Waardkanaal is optimaal benut zodat goed wordt voldaan aan de gestelde hydraulische-, nautische-, ecologische en veiligheidseisen. Het definitieve ontwerp van de vaargeul wordt als digitaal 3D-model in een baggercomputer (gekoppeld aan een plaatsbepalingsysteem) geplaatst. Middels deze methodiek wordt het Waardkanaal nauwkeurig op diepte gebaggerd en de vaargeul geschikt gemaakt voor klasse CEMT-III schepen*.

* De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in `CEMT-klasses` om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. De klasse-indeling is bepaald door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (CEMT). Per klasse zijn de maximale afmetingen van het schip vastgelegd.